Davvisámegiela sojahanoahppu

Davvisámegiela sojahanoahppu dahje morfologiija lea systema, man mielde davvisámegiela sánit sojahuvvojit. Davvisámegielas lea rikkis sojahansystema, sihke nominiid ja vearbbaid dáfus.

NomenatEdit

Nomenat sodjet kásusa ja logu (ol. ja ml.) dáfus. Davvisámegielas leat 7 kásusa. Muhtun gálduin muitaluvvo, ahte davvisámegielas leat guhtta kásusa daningo akkusatiiva ja genetiiva leat seammasullasaččat. Kásusat leat:

SubstantiivvatEdit

ol. ml.
mátta bárrast. bárahisst. kontr.st. bárrast. bárahisst. kontr.st.
Nom. guolli čála boazu guolit čállagat bohccot
A/G. guoli čállaga bohcco guliid čállagiid bohccuid
Ill. guollái čállagii bohccui guliide čállagiidda bohccuide
Lok. guolis čállagis bohccos guliin čállagiin bohccuin
Kom. guliin čállagiin bohccuin guliiguin čállagiiguin bohccuiguin
Ess. guollin čálan boazun -

PronomenatEdit

Pronomen lea sátni adnojuvvo eará sáni sajis. Ovdamearkan cealkagis Áhčči luoikkai skohtera Márehii sáhttá čállit pronomeniiguin Dat luoikkai sutnje skohtera. Pronomenat adnojuvvojit maiddái ovttas nuppiin sániin, ovdamearkka dihte dát biila.

Persovdnapronomenat: Mun, dii, midjiide jna.

Gažaldatpronomenat ja relatiivapronomenat: mii, gii, gean, mainna, goabbá, guhtemuš, gos, gosa, goas jna.

Čujuheaddjipronomenat: dat, dát, diet, duot, dot.

Resiprohkapronomenat: 1. nubbi nuppi. 2. a) goabbat guoibmi + oamastangeažus duálas. b) guhtet guoibmi + oamastangeažus plurálalas.

Reflektsiivapronomenat: ieš, ieža, alddámet, alccesis, iežame, iežainan, iehčanassii

Eahpemearálaš pronomenat[1]: ainge, arvat, buot, buohkat, duobbá dábbá, eatnat, eatnagat, eatnagii, eatnasat, eambbo, eanet, eanemus, eanemusat, eará, iežá, earát, iežát, earis, galle, gallát, gallis, geažus, hárvvis, juobbá, juobbágoabbá, juoga, juohke, juohkehaš, máŋga, máŋggas, moadde, moattes (moattis), moanat, muhtin (muhtun), nubbi, nuppit, nuppát, obba (oppa), ollu, olu (ollugat), olugat, olus, okta, oktahat, seammá, soames (soamis), soapmásat, uhccán, unnán, uhccánaš, unnánaš, veahá, veaháš, visot, gii ihkenassii, guhte ihkenassii, mii ihkenassii, goabbá ihkenassii, feara gii, feara guhte, feara mii, feara goabbá, gii fal, guhte fal, mii fal, goabbá fal, giige, guhtege, mihkkege, goabbáge, guhtemušge, oktage, guhtege, guhtet, goabbat, iešguhtet, goappašat, goappašagat, guktot.

Negatiiva pronomenat: ii oktage, ii gosage, eai makkárge jna.

AdjektiivvatEdit

LohkosánitEdit

VearbbatEdit

Vearbbat sodjet logu, persovnna, vuogi ja áiggi dáfus.

LohkuEdit

Davvisámegiela vearbbat sodjet golbma eará logu dáfus:

PersovdnaEdit

Davvisámegiela vearbbat sodjet golbma eará persovnna dáfus:

 • 1. persovdna
 • 2. persovdna
 • 3. persovdna

ÁigiEdit

Davvisámegiel tempusat leat:

Maid leat guokte lihttoáiggi:

VuohkiEdit

Davvisámegielas leat vihttá vuogi:

Dábálaččat optatiiva árvaluvvo imperatiivan, goas sámegielas leat dušše njeallje vuogi.

BiehttalanvearbaEdit

Seammaládje go eará suopmelaš-ugralaš gielain davvisámegielas lea biehttalanvearba, mii sodjá vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovnna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku, guvttiidlohku ja máŋggaidlohku) dáfus:

  Ind. pres.        Imperatiiva       Optatiiva          Supiidna
  sg. du.   pl.     sg.  du.   pl.   sg.  du.   pl.     sg.  du.   pl.            
1 in  ean   eat   1 -   -    -   1 allon allu   allot   1 aman  amame  amamet
2 it  eahppi ehpet  2 ale  alli  allet 2 ale  alli   allet   2 amat  amade  amadet
3 ii  eaba  eai   3 -   -    -   3 allos alloska alloset  3 amas  amaska amaset

Davvisámegielas biehttalanvearba ii sojahuvvo áiggi dáfus.

PassiivaEdit

Davvisámegielas lea maid passiiva, muhto dat ii leat árbevirolaččat leamaš aktiivvalaš anus[gáldu váilo].

InfinitiivahámitEdit

Sojakeahtes sánitEdit

PartihkkalatEdit

Partihkkalat leat sánit, mat leat dihto posišuvnnas cealkaga dahje frása ektui. Stuorra partihkalklássa lea nubbi posišuvnna partihkkalat:

 • Don han leat dahkan olu!

Nubbi partihkkaltiipa lea frása maŋŋel, muhto vaikku gos cealkagis:

 • mun in huma dan ge birra.

InterjekšuvnnatEdit

Interjekšuvnnat leat sánit, mat leat cealkaga sájis. Ovdamearkan:

 • Fuoi!, Fišše! (go atná juoidá eartnjehassan)
 • Gea! (imaštallame)
 • Hás (go hástala nuppi)
 • Hei!, Hei-hei! (imaš, hárbma)
 • Vuoi! (imaš, šallošeapmi, illu)
 • Gáfat! (suorggaheapmi)

Sámegillii ollu interjekšuvnnat adnojuvvojit go čuorvu ealliid, erenoamážit beatnagiid ja bohccuid[1]. Muhtun dain interjekšuvnnain leat jietnadagat mat eai muđui gávdno gielas (earret loatnasániin) nugo y-jietna sánis hrys.

 • Hrys! (go baldá beatnaga mii lea bahástallame, maiddái hrys eret!)

Čuorvvassánit maiddái gullet interjekšuvnnaide:

 • Ušš! Hrys! Vuoi! Ho-hooi!

Jietnaáddestallan sánit (onemopoehtalaš sánit):

 • Du-dud! Dii-diid! Bea.ea! Hau!

Vástádussánit:

 • De-e! Na-a! Ii-e!

KonjunkšuvnnatEdit

Konjunkšuvnnat čatnet frásaid oktii:

 • Mun ja don

AdvearbbatEdit

Advearba lea sátni, mii sáhttá doaimmát adverbiálan cealkagis. Advearba modifisere vearbba.

 • Boađe johtilit!
 • Mun boađán ihttin.

Preposišuvnnat ja postposišuvnnatEdit

Gč. maid Davvisámegiela adposišuvnnat

Post- ja preposišuvnnat leat sánit mat laktásit nomeniidda vai hukset adposišuvdnagihpu, man funkšuvdna cealkagis lea advearbiála. Dát doahpagat leat sámegillii latnjalassii nu ahte muhtun sánit sáhttet leat sihke preposišuvdnan ja postposišuvdnan. Pre- ja postposišuvdna ráhkadit nomeniin ovtta gihpu ja das galgá nomen leat genitiivahámis. Dat mat leat nomemiid ovddabealdde gohčoduvvojit preposišuvdnan. Nomena ja preposišuvnna oktavuohta gohčoduvvo preposišuvdnagihppun.

 • ovdal soađi
 • borramuša maŋŋá
 • birra jagi

Postposišuvdna leat nomena maŋábealde.Nomena ja postposišuvnna oktavuohta gohčoduvvo postposišuvdnagihppun[1].

 • dáhki alde
 • munno gaskkas
 • geahču vuolde.
 • muital iežat birra

Etymologalaččat pre- ja postposišuvnnaid vuođđu lea substantiiva[1], muhto dát sánit eai dábálaččat geavahuvvo sierra sátnin šahten. Muhtun substantiivvat leat velá anus, nugo rádjá mas postposišuvnnat rájes/rádjái leat suorgásan. Boahtte vuosárgga rájes. Ihtáš rádjái.

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :0