Genetiiva lea kásus dahjege sadjehápmi. Kásus čájeha makkár doaibma nomenis lea cealkagis. Genetiiva čájeha mii dahje gii lea oamasteaddji: nissona lávka, skuvlla njuolggadusat.

Davvisámegiela genetiiva

rievdat

Davvisámegiela genetiivva [1] máŋggaidlogu geažus lea -id (guliid). Oamasteaddji čujuheami lassin kásus geavahuvvo maid eará oktavuođain, nugo mat post- ja preposišuvnna oktavuođas: sullo lahka. Davvisámegielas leat substantiivva akkusatiiva- ja genetiivahámit ovttaláganat:

ovttaidlohku máŋggaidlohku ovttaidlohku máŋggaidlohku ovttaidlohku máŋggaidlohku
Nominatiiva guolli guolit mális mállásat boazu bohccot
Akkusatiiva guoli guliid mállása mállásiid bohcco bohccuid
Genetiiva guoli guliid mállása mállásiid bohcco bohccuid


Bárrastávval-, bárahisstávval- ja kontrakšuvdnasubstantiivvat

rievdat

Bárrastávvalsubstantiivvas lea geahnohis dássi sihke ovttaidlogus ja máŋggaidlogus: Dat lea gusa/gusaid biebmu. Diftoŋga njuolgá substantiivvain main lea -i loahpas: Dat leat goađi/gođiid duohken.

Bárahisstávvalsubstantiivvas lea gievrras dássi ja ovttaidlogus lea -a -geažus: Dat lea nissona, nissoniid lávka.

Kontrakšuvdnasubstantiivvas lea gievrras dahje liigegievrras dássi. Diftoŋga njuolgá: Mun bivden guoli sullo/sulluid davábealde.


Gáldut

rievdat
  1. http://oahpa.no/sme/gramm/substantiv.html#K%C3%A1sus