Wikipedia:Ovddasvástadusfriddjavuohta

Wikipedia geavaheddjiin ii leat ovttasvástadus das, ahte leat go Wikipedias boastto dieđut. Wikipediai sáhttet buohkat čállit.