Biehttalanvearba

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Biehttalanvearba lea negatiiva vearba, mii leat lagamustá suopmelaš-ugralaš gielain.

DavvisámegiellaEdit

Davvisámegielas biehttalanvearba sodjá vuogi (indikatiiva, imperatiiva ja optatiiva), persovnna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku, guvttiidlohku ja maŋggaidlohku) mielde:

  Ind. pres.        Imperatiiva       Optatiiva          Supiidna
  sg. du.   pl.     sg.  du.   pl.   sg.  du.   pl.     sg.  du.   pl.            
1 in  ean   eat   1 -   -    -   1 allon allu   allot   1 aman  amame  amamet
2 it  eahppi ehpet  2 ale  alli  allet 2 ale  alli   allet   2 amat  amade  amadet
3 ii  eaba  eai   3 -   -    -   3 allos alloska alloset  3 amas  amaska amaset

Davvisámegielas biehttalanvearba ii soja áiggi mielde.

LullisámegiellaEdit

Lullisámegielas biehttalanvearba sodje áiggi (dálá ja vássán áiggi), vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovvna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku, guvttiidlohku ja maŋggaidlohku) dáfus. Dát lea eará go eará sámegielain, mis ii sojahuvvo áiggi dáfus.

  Ind. pres.      Ind. pret.           Imperative         Optatiiva          
  sg. du.   pl.   sg.  du.   pl.       sg.   du.   pl.    sg.  du.   pl.            
1 im  ean  ibie 1 idtjim idtjimen idtjimh  1 -    -    -     1 aelliem  aellien  aellebe
                                          ollem   ollen   ollebe
2 ih  idien idie 2 idtjih idtjiden idtjidh  2 aellieh aelleden aellede 2 aellieh  aelleden aellede
                            ollh  olleden  ollede  ollh   olleden  ollede
3 ij  eakan eah  3 idtji  idtjigan idtjin  3 -    -    -     3 aellis  aellis  aellis  
                                          olles   olles   olles

NuortalašgiellaEdit

  Ind. pres.        Imperatiiva     Optatiiva
  sg.   du/pl.      sg.  du/pl.    sg.  du/pl.            
1  jiõm   jeä'p     1 -   -     1 ?   jeällap  
  jim   jep        
2  jiõk   jeä'ped    2 jie'l jie'lled 2 jie'l jie'lled
  jik   je'ped      je'l  je'lled   je'l  je'lled
3  ij    jiâ, jeä, jie 3 -   -     3 jeälas jeällaz
4    jeä't

BiđonsámegiellaEdit

Biđonsámegielas biehttalanvearba sodje vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovvna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku, guvttiidlohku ja maŋggaidlohku) dáfus:

  Ind. pres.         Ind. pret.
  sg. du.   pl.      sg.   du.    pl.   
1 iv  ien   iehp    1 ittjiv iejmien  iejmieh  
        iep          ittjijmen ittjijmeh      
2 ih  iehpien iehpit   2 ittjih iejtien  iejtieh  
    ehpien ihpit         ittjijtien ittjijteh                
    ihpien
3 ij  iepaa  ieh     3 ittjij iejkaan  ittjin   
    iepaan            ittjijka         

Go indikatiiva preseanssas lea eambbo go okta hápmi, nuppi lea Björkfjället-dialeavtta ja golmmas lea Svaipa-dialeavtta. Eará áigge máŋga hámi leat báldalashámit.

  Imperatiiva         Optatiiva
  sg.  du.   pl.     sg.  du.   pl.            
1 -   -    -     1 alluv iellun  iellup
                   allun  allup
2 ielieh iellien iellit  2 alluh ielluten ielluteh
                   alluten alluteh
3 -   -    -     3 allus ielluska ielluseh
                   alluska alluseh

SuomagiellaEdit

Suomagielas biehttalanvearba sodje vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovvna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku ja maŋggaidlohku) dáfus:

  Ind. pres.    Imperatiiva       Optatiiva          
  sg. pl.     sg.  pl.       sg.   pl.                
1 en  emme                -    älkäämme
2 et  ette    älä  älkää       älä   älkää
3 ei  eivät                älköön älkööt