Wikipedia:Gáffestohpu/Arkiivvat/2006

Arkiivvat
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Replacement filing cabinet.svg
Arkiiva

Dát siidu lea Wikipedia gáffestobu arkiiva jagis 2006. Ale rievdat dán siiddu. Áigeguovdilis gáffestohpu lea dáppe.

Buoridanevttohusat sámegielat WikipediijaiRediger

FonttatRediger

Livččiigo moge vejolaš oaččut maid sámegielat Wikipediijai juohke editeren-siiddu vuolabeallái lođa mas sáhtašii darbbu mielde válljet erenoamáš fonttaid. Dalle maid mii geaid dihtoriin ii leat sámegielat boallobeavddit sáhtašeimmet ođasmáhttit siidduid alkibut. --Balva 10:31, 5 geassemánu 2006 (UTC)

JienasteamitRediger

Bot flag in meta for SuperzerocoolRediger

I request bot status an this wiki in order to update interwikis.

  • Bot User: User:Superzerocool
  • The bot uses pywikipedia software and is constantly updated with CVS.
Bot status granted. --Skuolfi 21:43, 2 čakčamánu 2007 (UTC)

ApprovalRediger

  1. For. Trondtr 22:00, 16 miessemánu 2006 (UTC).
  2. For. Skuolfi 09:43, 19 miessemánu 2006 (UTC).
  3. For. Balva 10:31, 5 geassemánu 2006 (UTC).
  4. For. Alfred Dengan 05:37, 6 geassemánu 2006 (UTC)

RejectRediger

Wikipedia:HálddašeaddjitRediger

Wikipedia:Hálddašeaddjit siiddus jienastit dán Wikipedia hálddašeddjiin.

Domenet wikipedia.noRediger

Det foregår for tida ein diskusjon om bruken av domenet wikipedia.no:

  • Bør det berre vera ei automatisk omdirigering til nb.wikipedia.org?
  • Bør wikipedia.no bli ei form for portal til alle norske wikipediaar (bokmål, nynorsk, samisk)? (Sjå døme.)
  • Eller bør det leggjast ut eigne sider på wikipedia.no (på alle språk med offisiell status i Noreg)?

Diskusjonen pågår mellom anna på Skanwiki. Ettersom .no er meir eit domene for landet Noreg enn for språket norsk, er samisk-brukarane velkomne til å vera med og diskutera dette (og til eventuelt å røysta over spørsmålet)!

--Verdlanco\ordskifte 11:37, 13 cuoŋománu 2006 (UTC)

Jimbo in BergenRediger

I forbindelse med at Jimmy Wales kommer til Bergen ønsker vi å få kontakt med den eller de som startet og driver samisk Wikipedia. Hvis noen kan gi meg en status på aktivitetene og om det er noen fremdrift så kontakt meg på epost.

Se også no:Wikipedia:Jimbo in Norway

John Erling Blad (no) 20:31, 18 miessemánu 2006 (UTC)

Because Jimmy Wales is coming to Bergen, we want to get in touch with the one or those who started and are running the Sami Wikipedia. It would be nice if someone could write me a report about the current status and if there are any progress, please use my email adress!

Se also no:Wikipedia:Jimbo in Norway

John Erling Blad (no) 20:31, 18 miessemánu 2006 (UTC)


History of the Sámi WikipediaRediger

Is this a sketch that the implied persons may recognise? (Čálán eŋgelašgillii, go in dieđe mákkar gielat vuosttaš administrahtorat ja čállit máhtte.)

It seems this Wikipedia was started a Swede and a Norwegian with interest for, but not knowledge of Sámi: Den fjättrade ankan and Dittaeva. Later, Hapsiainen, Tsujigiri, joined. The user with most edits, more than the rest of us together, is Skuolfi. She is the one who has filled this infrastructure. Lately, some other users have joined in, such as Albbas. The Sámi Wikipedia has 120 users and 3 administrators. With 750 articles, the wikipedia now has a full fledged infrastructure ready to be filled with content. Compared to other wikipedias of the same bitsize, it thus is in a good position to grow. Trondtr 21:36, 18 miessemánu 2006 (UTC).

That seems pretty accurate to me. When I joined, there were literally no articles in Sami here. I made some stubs and started translating the interface using dictionaries -- I don't know much Sami myself. Soon after that Skuolfi arrived, and started contributing on a higher level than I was ever able to.
I think I'm going to request that my sysop status here be removed. There's not much left here for me to do. But it's been great to see this Wikipedia make so much progress :) 辻斬り? 15:33, 21 miessemánu 2006 (UTC)

Sitenotice at Norsk (bokmål)Rediger

I've added a sitenotice at Norsk (bokmål) Wikipedia about the existece of this Wp. Hopefully it will attract some interest. — John Erling Blad (no) 06:18, 20 miessemánu 2006 (UTC)

Possible problem with the template systemRediger

There is an upcoming problem with the template system. For a description see Sjekk malene!John Erling Blad (no) 00:46, 8 geassemánu 2006 (UTC)

Seems like there is no problem at all at this wp! :D — John Erling Blad (no) 16:54, 9 geassemánu 2006 (UTC)

Welcome -pageRediger

Could someone please do welcomepage to sami -language wikipedia too. Thank you beforehand. --Icepenguin 08:05, 4 suoidnemánu 2006 (UTC)

Wikikafé i Oslo - BergenRediger

Det er nå wikikafé en gang i måneden i Oslo og Bergen. Foreløpig på andre lillelørdag (onsdag) i hver måned. I Oslo er stedet Kristiania, en brun pub på sørsiden i gamle Østbanen. Stedet har trådløst internett, fullt kjøkken og matservering. Tiden er noe løst fra 18-19 og utover. I Bergen er det foreløpig bare valgt et oppmøtested, den blå-aktige steinen som kalles den blå steinen klokken 19.00. Sjekk også diskusjonssidenJohn Erling Blad (jeb) 12. juli 2006 kl. 11:25 (UTC)

TuvicBotRediger

I would like a bot flag to run my interwiki-bot TuvicBot (using Pywikipedia). This bot will run in manually assisted mode, adding and updating interwiki-links, using the Dutch wiki as a starting point. I'm mostly planning to solve interwikis that autonomous bot skip because they're ambigious. (And sorry for not speaking in your language :-() --Tuvic 17:46, 15 suoidnemánu 2006 (UTC)

If nobody has any objection, I'll start my bot tomorrow. --Tuvic 10:20, 22 suoidnemánu 2006 (UTC)


Nils Joachim Christian Vibe StockflethRediger

Noen har kanskje ønske om å oversette denne artikkelen til samisk, som jeg nettopp har opprettet på bokmåls-wikipedia? --212.88.77.68 18:42, 7 čakčamánu 2006 (UTC)

Polynesia/Micronesia/jna. sámegillii?Rediger

Leago dát Polynesia, Polynesiija, Polineesiija ?? -Yupik 07:39, 19 čakčamánu 2006 (UTC)

Sámi Atlasis (Hans Ragnar Mathisen, Samuli Aikio & Anders Henriksen, Romssavárdu 1996) Polynesia lea Polynesia, Indonesia lea Indonesia jna. --Jurdi 10:55, 23 čakčamánu 2006 (UTC)
Ná giitu! -Yupik 20:30, 1 golggotmánu 2006 (UTC)
Gč. min giellateknologiija analyserensiiddu: (sámeg.) ja (eŋgg.), gos lea vejolaš čállit sihke Polynesia ja Polynesiija (vástidus lea Polynesia N Prop Sg N ja Polynesiija ?). Lea maid vejolaš kopieret artihkkala (maks. 250 sáni), ja geahččát, boahtágo analysa. Trondtr 16:17, 20 golggotmánu 2006 (UTC).

no:SamerRediger

En artikkel på bokmålspedia virker noe unøyaktig, kan noen med innsikt i samisk historie se over den? Det virker som en del årstall og annet om tidlig historie er noe optimistisk, og gjennomgående dårlig dokumentert. Et alternativ er å oversette den engelske artikkelen. — John Erling Blad (no) 09:03, 8 golggotmánu 2006 (UTC)

Wikimania 2007 Team BulletinRediger

Published by the Wikimania 2007 Taipei Team, Wikimania 2007 Team Bulletin provides the latest news of the Team's organizing work to everyone who is interested in Wikimania; it also gives the Team chances to announce calls for help/participation, so assistance in human and other resources can be sought in a wider range. Team Bulletin is published at the official website of Wikimania 2007 and released to the public domain. Issue 1 and Issue 2 has already published.--218.166.212.246 02:13, 29 golggotmánu 2006 (UTC)

Kanal for vandalismebekjempingRediger

tantekanalen har me hatt ein eigen kanal for vandalismebekjemping ein tid. Denne har vist seg særs effektiv for å fange opp vandalisme frå faste gjengangarar. Eg tenker å sette opp ein tilsvarande for nynorsk og ein for samisk. Utover at kanalen blir satt opp og det verta konfigurert ein bot for kanalen vil det ikkje skje så mykje om ikkje nokon med adminrettigheiter ligger på kanalen. Det kan væra aktuelt for meg å gjera litt revertering no og då men mesteparten tå dette arbeidet må nok målførets eigne administratorer stå for.

Det var eg som starta vandalismekanalen for no.wp og eg reknar med å bruke mykje tå dei same konfigureringane. I tillegg vil det bli satt opp ein løpande overføring av blokkerings- og beskyttelsesinformasjon mellom kanalane slik at ein blokkering eller beskyttelse på det eine målføret medfører at det samme skjer på det andre målføret. Desse informasjonane er statusinformasjon knytt til brukarar og artiklar, boten vil aldri sjølv iverksette blokkering eller beskyttelse.

Om nokon tå administratorane på samisk ynskjer å gjere jobben sjølv er det greit for meg men då kan ein synkronisering mellom kanalane verta noko vanskelegare. — John Erling Blad (no) 02:12, 27 november 2006 (CET)

Det ser ut som om det blir en felles vandalismekanal og separate språk-kanaler for de litt større språkene og målførene. Felleskanalen vil bli #vandalism-scan-wp. De små språkene (fo, is, se, kl) vil gå rett i felleskanalen i tillegg til «hotte» redigeringer. — John Erling Blad (no) 22:06, 4 desember 2006 (CET)

Flott! Eg har ikkje tilgang til dei kanalane, men det er bra at fo, is, se, kl er med. Vi har eit problem med søppel og vandalisme her. Trondtr 13:21, 7 juovlamánu 2006 (UTC).

Kanalane er no oppretta, men utan at botane er ferdigkonfigurerde. Det blir en eigen samisk kanal (#vandalism-se-wp) men trafikken der blir særs liten, kanskje ikkje meir enn 2-3 rapportar dagleg. Desse meldingane vil gå i parallell til felleskanalen (#vandalism-scan-wp) slik at dei som overvakar denne vil sjå at noko er på gang på samisk. Diverre vil det vera vanskeleg for dei fleste å gjere noko med vandalisme kor ein må kunna språket for å forstå kva som skjer. Noko seinare håpar me å få til ein digest versjon tå kanalen kor dei rapportane som ikkje lir akta på blir publisert. Denne vil bli posta på ei valgfri side på samisk Wikipedia. Det vil bli lagd ei svarteliste over ip-adressar, og denne trur me er uproblematisk. Så treng me ei kviteliste over gode brukarar, men her trur me at å bruke administratorane på samisk er tilrekkeleg. Det vil seia at me ikkje treng ei eigen kviteliste, adminlista til samisk wp er tilrekkeleg. John Erling Blad 16:44, 7 juovlamánu 2006 (UTC)

TearbmagažaldatRediger

What is the word for national anthem in Sámi? I've always heard álbmotlašlávlla, but našunallávlla seems to be being used (e.g., Maamme). Knowing Sámi, there's probably at least three or four other versions out there, but we should probably agree on one for consistency's sake, no? (And sorry I wrote in English, it's too late for me to think properly in Sámi :)). -Yupik 00:03, 20 juovlamánu 2006 (UTC)

I use álbmotlávla for Sámi soga lávlla and našunallávlla for e.g. Maamme because Sámi soga lávlla is for Sami people and Sami people are living in four countries so álbmotlávla is better then. Našunallávlla is more for some coutry. It is quite difficult to say wich is "correct" because in Northern Sami is many dialects and they use different words in different dialects and all the words are correct. (e.g. mon ~ mun = I) If there is some Sami linguistic who could help with this better. - Balva (who can´t remember the password for logging in)
A good answer, thanks! And I was wondering where you had gone to :) BTW, I translated the various Sámi soga lávlla articles on the English and Finnish wikipedias and on the Finnish one they're questioning the legality of being able to use the translated words and/or the sheet music for it. Do you have any info I can give them? -Yupik 13:00, 21 juovlamánu 2006 (UTC)