Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Sámiráđđi lea vuođđuduvvon borgemánu 18. beaivve 1956 Kárašjogas sámiid nubbi konfereanssas namain Davviriikkaid sámiráđđi. Jagis 1992 Helssegis ordnejuvvui sámiid 15. konfereansa, gos Ruošša beale Guoládaga sámi searvi dohkkehuvvui lahttun ja Sámiráđi namas guđđojuvvui davviriikalaš eret.

Sámiid nubbi konfereanssa oassálastit Kárašjogas jagi 1956

Sámiráđi dievasčoahkkimis leat 15 lahtu, geat ovddastit ovcci lahttosearvvi: Suoma sámiid guovddášsearvi (SSG) Suomas, Guoládaga Sámi Searvi (GSS) ja Murmánskka guovllu Sámesearvi (OOSMO) Ruoššas, Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR/NRL), Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) ja Sámiid Álbmotlihttu (SÁL/SFF) Norggas, Sámiid Riikkasearvi (SSR), Riikasearvi Sámi Ätnam (RSÄ) ja Boazoeaiggádiid Oktavuohta (BEO) Ruoŧas. Jagi 2008 sámekonfereansa dollojuvvui Roavvenjárggas golggotmánu maŋimuš vahku. Seammás dollojuvvui áššedovdiseminára sámiid kulturárbbi birra.

Namma eará gielaide rievdat

Geahča maid rievdat


Sámiráđi lahtut 2009-2012