Ohio

Amerihká ovttastuvvan stáhtaid oassestáhta

Ohio lea Amerihká ovttastuvvan stáhtaid oassestáhta.

Ohio kárta
Leavga
Nalta Dát Wikipedia-artihkal lea hui oanehaš ja dan livččii buorre viiddidit. Don sáhtát veahkehit davvisámegiel Wikipedia ja viiddidit artihkkala.