Nevada

USA oassestáhta

Nevada lea Amerihká ovttastuvvan stáhtaid oassestáhta.

Nevada kárta
LeavgaNalta Dát Wikipedia-artihkal lea hui oanehaš ja dan livččii buorre viiddidit. Don sáhtát veahkehit davvisámegiel Wikipedia ja viiddidit artihkkala.