Lulli-Carolina lea Amerihká ovttastuvvan stáhtaid oassestáhta.

Lulli-Carolina kárta
Leavga
Nalta Dát Wikipedia-artihkal lea hui oanehaš ja dan livččii buorre viiddidit. Don sáhtát veahkehit davvisámegiel Wikipedia ja viiddidit artihkkala.