Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Čuonjá dahjege stuorračuonjá (Anser fabalis) lea stuorra čuonjáloddi. Dan lagas fuolki lea oanehisnjunčuonjá, mii lea Sámis hárvenaš.

Čuonjá
Čuotnjága monit

Čuonjá eará sámegilliiRediger

sámegiella čuonjá
lullisámegillii gaase
bihtánsámegillii vuävvdegássa
julevsámegillii vuovddegássa
anárašgillii čuánjá, čuáŋá
nuortalašgillii čuânj, čueʹnj
gielddasámegillii чуэнь