Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Ođđajagimánu 11. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 11. beaivi. Jagis leat vel 354 beaivve (gárgádusjagis 355).


Nammabeaivvit rievdat

  • sámi kaleandar: Njulgu
  • suopmelaš kaleandar: Kari, Karri
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: Osvald
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Teo, Mikael, Miihkali, Mikko

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Ođđajagimánu 11. beaivvis

Málle:Ođđajagimánu 11.


Geahča maid: Kaleandar - Ođđajagimánu 10., Ođđajagimánu 12.