Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Ođđajagimánu 10. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 10. beaivi. Jagis leat vel 355 beaivve (gárgádusjagis 356).


Nammabeaivvit rievdat

  • sámi kaleandar: Siiggur
  • suopmelaš kaleandar: Nyyrikki
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: Sigurd
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Riiko, Marko, Tommo, Paavali

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Ođđajagimánu 10. beaivvis

Málle:Ođđajagimánu 10.


Geahča maid: Kaleandar - Ođđajagimánu 9., Ođđajagimánu 11.