Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!


Jupiter lea planehta Marsa ja Saturnusa gaskkas. Nugo Eana ja eará beaivvášgotti planehtat, Jupiterge jorrá Beaivváža birra. Jupitera astronomalaš mearka lea ♃.

Jupiter ja dan galileolaš mánut: Io, Europa, Ganymede ja Callisto

Jupitera mánutRediger

Jupiteras leat goitge 64 mánu, main 4 leat galileolaš mánut:

  1. Io
  2. Europa
  3. Ganymede
  4. Callisto

Galileolaš mánuid namma boahtá das, ahte Galileo Galilei gávnnahii daid.