Guovvamánu 6. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 37. beaivi. Jagis leat vel 328 beaivve (gárgádusjagis 329).


Nammabeaivvit rievdat

  • sámi kaleandar: Juoksáhkká
  • dáža kaleandar: Dortea, Dorte
  • ruoŧŧelaš kaleandar: Dorotea, Doris
  • suopmelaš kaleandar: Terhi, Teija, Tiia, Tea, Terhikki
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: Dorotea, Dora, Tea, Dorrit
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Nyyrikki, Nyri, Terhi

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat


  Čoahkkáigeassu Guovvamánu 6. beaivvis

  Sámi álbmotbeaivi


Geahča maid: Kaleandar - Guovvamánu 5., Guovvamánu 7.