Diftoŋga (greikkagillii δίφθογγος, "difthongos", "guvttiiguin jienaiguin") lea vokálaráidu, mas lea goabbáge vokála celko seamma stávvalis. Juos maŋŋálas vokálat gullaba sierra stávvaliidda, dát ii ráhkat diftoŋgga.

Davvisámegiela diftoŋggat rievdat

Vaikko hállangielas ja dialeavttain sáhttá leat eambbo, davvisámegiela čállingielas leat njeallje diftoŋgga:

 • ea
 • ie
 • oa
 • uo

Diftoŋganjuolgan rievdat

Davvisámegielas diftoŋga njuolgá dahjege rivde:

 • ea --> e
 • ie --> i
 • oa --> o
 • ua --> u

Diftoŋggat rivdet eaŋkalvokálan go deattohis stávvalis lea -e-, -o-, -ii- d. -ui- dahjege čuovvovaš dáhpáhusain bárrastávvalvearbbaiguin:

Preseansa rievdat

              -at         -it        -ut
  1.pers.duála.      vižže        bohte       gorro
  3.pers.pl.       vižžet       bohtet       gorrot
  neg.          -          -         -

Preterihtta rievdat

              -at         -it        -ut
  1.pers.sg.       vižžen       bohten       gorron
  2.pers.sg.       vižžet       bohtet       gorrot
  3.pers.sg.       -          bođii       -
  1.pers.duála      -          bođiime      -
  2.pers.duála      -          bođiide      - 
  3.pers.duála      -          bođiiga      -
  1.pers.pl.       -          bođiimet      -
  2.pers.pl.       -          bođiidet      -
  3.pers.pl.       vižže        bohte       gorro
  neg.          -          -         gorron

Konditionála rievdat

             -at         -it         -ut
  1.pers.sg.       -          -         gorošin/gorolin
  2.pers.sg.       -          -         gorošt/gorolit
  3.pers.sg.       -          -         gorošii/gorolii
  1.pers.duála      -          -         gorošeimme/goroleimme
  2.pers.duála      -          -         gorošeidde/goroleidde
  3.pers.duála      -          -         gorošeigga/goroleigga
  1.pers.pl.       -          -         gorošeimmet/goroleimmet
  2.pers.pl.       -          -         gorošeiddet/goroleiddet
  3.pers.pl.       -          -         gorošedje/goroledje
  neg.          -          -         goroše

Potentiála rievdat

              -at         -it        -ut
  1.pers.sg.       -          bođežan      gorožan
  2.pers.sg.       -          bođežat      gorožat
  3.pers.sg.       -          bođeš       goroš
                        (bođeža)      (goroža)
  1.pers.duála      -          bođežetne     gorožetne     
  2.pers.duála      -          bođežeahppi    gorožeahppi      
  3.pers.duála      -          bođežeaba     gorožeaba       
  1.pers.pl.       -          bođežit      gorožit
                        bođežat      gorožat      
  2.pers.pl.       -          bođežehpet     gorožehpet      
  3.pers.pl.       -          bođežit      gorožit    
  neg.          -          bođeš       goroš

Imperatiiva rievdat

              -at         -it        -ut
  2.pers.sg.       -          -         -          
  2.pers.duála      -          -         -          
  2.pers.pl.       -          bohtet       gorrot
  neg.          -          -         - 

Optatiiva rievdat

              -at         -it        -ut
  1.pers.sg.       -          bohton       gorron
  2.pers.sg.       -          -         -  
  3.pers.sg.       -          bohtos       gorros
  1.pers.duála      -          -         -  
  2.pers.duála      -          -         -  
  3.pers.duála      -          bohtoska      gorroska 
  1.pers.pl.       -          bohtot       gorrot
  2.pers.pl.       -          bohtet       gorrot
  3.pers.pl.       -          bohtoset      gorroset
  neg.          -          -         - 

Partisihppa rievdat

              -at         -it        -ut
              -          -         gorron

Liŋkkat rievdat