Diftoŋga (greikkagillii δίφθογγος, "difthongos", "guvttiiguin jienaiguin") lea vokálaráidu, mas lea goabbáge vokála celko seamma stávvalis. Juos maŋŋálas vokálat gullaba sierra stávvaliidda, dát ii ráhkat diftoŋgga.

Davvisámegiela diftoŋggatRediger

Vaikko hállangielas ja dialeavttain sáhttá leat eambbo, davvisámegiela čállingielas leat njeallje diftoŋgga:

 • ea
 • ie
 • oa
 • uo

DiftoŋganjuolganRediger

Davvisámegielas diftoŋga njuolgá dahjege rivde:

 • ea --> e
 • ie --> i
 • oa --> o
 • ua --> u

Diftoŋggat rivdet eaŋkalvokálan go deattohis stávvalis lea -e-, -o-, -ii- d. -ui- dahjege čuovvovaš dáhpáhusain bárrastávvalvearbbaiguin:

PreseansaRediger

              -at         -it        -ut
  1.pers.duála.      vižže        bohte       gorro
  3.pers.pl.       vižžet       bohtet       gorrot
  neg.          -          -         -

PreterihttaRediger

              -at         -it        -ut
  1.pers.sg.       vižžen       bohten       gorron
  2.pers.sg.       vižžet       bohtet       gorrot
  3.pers.sg.       -          bođii       -
  1.pers.duála      -          bođiime      -
  2.pers.duála      -          bođiide      - 
  3.pers.duála      -          bođiiga      -
  1.pers.pl.       -          bođiimet      -
  2.pers.pl.       -          bođiidet      -
  3.pers.pl.       vižže        bohte       gorro
  neg.          -          -         gorron

KonditionálaRediger

             -at         -it         -ut
  1.pers.sg.       -          -         gorošin/gorolin
  2.pers.sg.       -          -         gorošt/gorolit
  3.pers.sg.       -          -         gorošii/gorolii
  1.pers.duála      -          -         gorošeimme/goroleimme
  2.pers.duála      -          -         gorošeidde/goroleidde
  3.pers.duála      -          -         gorošeigga/goroleigga
  1.pers.pl.       -          -         gorošeimmet/goroleimmet
  2.pers.pl.       -          -         gorošeiddet/goroleiddet
  3.pers.pl.       -          -         gorošedje/goroledje
  neg.          -          -         goroše

PotentiálaRediger

              -at         -it        -ut
  1.pers.sg.       -          bođežan      gorožan
  2.pers.sg.       -          bođežat      gorožat
  3.pers.sg.       -          bođeš       goroš
                        (bođeža)      (goroža)
  1.pers.duála      -          bođežetne     gorožetne     
  2.pers.duála      -          bođežeahppi    gorožeahppi      
  3.pers.duála      -          bođežeaba     gorožeaba       
  1.pers.pl.       -          bođežit      gorožit
                        bođežat      gorožat      
  2.pers.pl.       -          bođežehpet     gorožehpet      
  3.pers.pl.       -          bođežit      gorožit    
  neg.          -          bođeš       goroš

ImperatiivaRediger

              -at         -it        -ut
  2.pers.sg.       -          -         -          
  2.pers.duála      -          -         -          
  2.pers.pl.       -          bohtet       gorrot
  neg.          -          -         - 

OptatiivaRediger

              -at         -it        -ut
  1.pers.sg.       -          bohton       gorron
  2.pers.sg.       -          -         -  
  3.pers.sg.       -          bohtos       gorros
  1.pers.duála      -          -         -  
  2.pers.duála      -          -         -  
  3.pers.duála      -          bohtoska      gorroska 
  1.pers.pl.       -          bohtot       gorrot
  2.pers.pl.       -          bohtet       gorrot
  3.pers.pl.       -          bohtoset      gorroset
  neg.          -          -         - 

PartisihppaRediger

              -at         -it        -ut
              -          -         gorron

LiŋkkatRediger