Wikipedia:Vahku artihkal/Vahkku 24

Lynx lynx poing.jpg

Vahku 48 válljejuvvon artihkkal

Albbas (Lynx lynx) lea návdi - boraspire -, ja gávdno stuorra guovlluin Eurásias. Albbas gullá bussánállái ja lea bajimusas biebmogollosis. Albbas lea áidna vilda bussáealli Skandinávias.