Wikipedia:Tekststrenger

Dette er en del tekststrenger som brukes for å lage artikler. Ordene er hentet ut av enkelte script og er ikke gitt noen spesiell orden eller viktighet. Scriptet for å lage skoleartikler er blant annet brukt for nn:Høgtun skole på nynorsk Wikipedia. Det finnes tilsvarende script for kirker, innsjøer (Madiijávri), fjell, byer, tettsteder, bygder (Máze) og grender. Bare noen få eksperimenter er lagt på samisk.

KlassetrinnRediger

Brukes på klassetrinn i grunnskolen.

Første
vuosttaš
Andre
nubbi
Tredje
goalmmát
Fjerde
njealját
Femte
viđát
Sjette
guđát
Sjuende
čihččet
Åttende
gávccát
Niende
ovccát
Tiende
logát

TallordRediger

Brukes som erstatning for tall. Det er vanlig å bruke ord på Wikipedia for lave tallserier.

null
?
ein
okta
to
guokte
tre
golbma
fire
njeallje
fem
vihtta
seks
guhtta
sju
čieža
åtte
gávcci
ni
ovcci
ti
logi
elleve
oktanuppelohkái
tolv
guoktenuppelohkái
tretten
golbmanuppelohkái
fjorten
njealljenuppelohkái
femten
vihttanuppelohkái
seksten
guhttanuppelohkái
sytten
čiežanuppelohkái
atten
gávccinuppelohkái
nitten
ovccinuppelohkái
tjue
guoktelogát / guoktelogi
tjueein
guoktelogiokta
tjueto
guoktelogiguokte
tjuetre
guoktelogigolbma
tjuefire
guokteloginjeallje
tjuefem
guoktelogivihtta
tjueseks
guoktelogiguhtta
tjuesju
guoktelogičieža
tjueåtte
guoktelogigávcci
tjueni
guoktelogiovcci

MålformRediger

samisk
sámegiella
bokmål
dárogiella (bokmål)
nynorsk
dárogiella (nynorsk)

MalerRediger

Dette er parametrene til maler. Noen er allerede i bruk på andre maler.

SkoleRediger

Infoboks skule
skulenamn
motto
bilete
biletstorleik
tekst
grunnlagt
nedlagt
type
koordinatar
fylk
kommune
by
tettstad
bydel
adresse
eigar
rektor
klassar
elevar
tilsette
lærarar
data_frå
målform
url

DiverseRediger

Skole
Skuvla
privat
privat skole
privatskuvla (?)
offentlig
offentlig skole
skuvla almmus (?)

LenkenavnRediger

Det er litt forskjeller på hvordan enkelte lenker navngis

Offisiell side
Almmolaš ruovttusiidu
Heimesida til skulen
Skuvlla ruovttusiidu
Eigar
eaiggát
Utdanningsdirektoratet – Skoleporten
Oahpahusdirektoráhta – Skuvlaverrát

SeksjonsoverskriftRediger

Det er litt forskjellige seksjonsoverskrifter på forskjellige prosjekter

Referanser
Kjelder
Litteratur
Bakgrunnstoff
Eksterne lenker

KategorierRediger

Ungdomsskole
nuoraidskuvla
Barneskole
mánáidskuvla
Barne- og ungdomsskular i fylke
mánáid- ja nuoraidskuvllat
Ungdomsskular i fylke
nuoraidskuvllat
Barneskular i fylke
mánáidskuvllat
Skular i fylke som treng kategorisering
skuvllat...

Tekststrenger for skoleRediger

Disse hører sammen og skaper innledningen til artikkelen. Tekst i kursiv blir erstattet.

skole er en form (offentlig|privat) som ligger i sted i kommune i fylke fylke.

Eksempel 1, tilsvarer innledning på nn:Karasjok grunnskole: Kárásjoga skuvla (dárogillii: Karasjok grunnskole) lea guovttegielat sámi/dáru almmolaš vuođđoskuvla Kárášjogas, Finnmárkku fylkkas.

Utsagn om antall elever. Denne kan komme til å bli endret.

Han har antall elevar i
Han har antall skoleklassar
desse er fordelt på klassetrinn frå tall til tall

Eksempel 2: Doppe leat "434" oahppi "23" luohkás, ja oahppit leat "1." luohkás "10." luohkkái. (Forslag om å droppe tallord, noe jeg mener er lurt for samiske tallord er forferdelig lange.)

Utsagn som brukes som de er uten intern tekst som byttes

Skulen dekkjer heile barnetrinnet.
Skulen dekkjer heile ungdomstrinnet.
Skulen dekkjer heile barne- og ungdomstrinnet.
Skulen dekkjer ikkje heile barnetrinnet.
Skulen dekkjer ikkje heile ungdomstrinnet.
Skulen dekkjer ikkje heile barne- og ungdomstrinnet.

Eksempel 3: Skuvllas (eai) leat buot dásit "mánáid- ja nuoraidskuvllas".

Om skolens lederskap (prøv å unngå å bruke form som angir organisasjonsform, dvs skoleleder/styrar eller rektor)

Leiar for skulen er navn.