Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Skábmamánu 4. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 308. (gárgádusjagi 309.) beaivi. Jagis leat vel 57 beaivve.

Nammabeaivvit rievdat

  • sámi kaleandar: Kariinná
  • dáža kaleandar: Ottar, Otto
  • ruoŧŧelaš kaleandar: Sverker
  • suopmelaš kaleandar: Hertta
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: Carina
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Joni, Jonne, Kauno

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Skábmamánu 4. beaivvis

 

Rosetta-geađgi, man teavstta vuođul Champollion čovddii hieroglyfaid čiegusvuođaGeahča maid: Kaleandar - Skábmamánu 3., Skábmamánu 5.