Phu Cat girdišillju

Phu Cat girdišillju (vietnamagillii: Sân bay quốc tế Phù Cát) lea girdišillju, Quy Nhonas, Vietnamas.

Phu Cat girdišilju ođđa terminála
Phu Cat girdišilju terminála 1