Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Njukčamánu 9. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 68. beaivi (gárgádusjagi 69. beaivi). Jagis leat vel 297 beaivve.


Nammabeaivvit rievdat

- sápmelaš kaleandar: Ávvu
- suopmelaš kaleandar: Auvo
- suomaruoŧŧelaš kaleandar: Edvin
- Suoma ortodoksalaš kaleandar: Rauli, Valeri
- dáža kaleandar:


Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Njukčamánu 9. beaivvis


Geahča maid: Kaleandar - Njukčamánu 8., Njukčamánu 10.