Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Njukčamánu 25. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 84. beaivi (gárgádusjagi 85. beaivi). Jagis leat vel 281 beaivve.


Nammabeaivvit rievdat

  • sámi kaleandar: Gunvor
  • dáža kaleandar:
  • ruoŧŧelaš kaleandar:
  • suopmelaš kaleandar: Aija
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: Gunvor, Gunnevi
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Maria, Mari, Maija, Marjatta, Meeri
  • boarrasut suopmelaš kaleandariin: Axel, Edward, Gabriel, Raita, Rupertus

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Njukčamánu 25. beaivvis

Tiina Sanila


Geahča maid: Kaleandar - Njukčamánu 24., Njukčamánu 26.