pl Dla tego Wikipedysty polszczyzna jest językiem ojczystym.