nn Denne brukaren har norsk som morsmål og meistrar nynorsk.