nb Denne brukeren har norsk som morsmål og behersker bokmål..