ca-4 El nivell d'aquest usuari correspon al d'un parlant natiu del català.