Láhpoluoppal lea gilli Guovdageainnus Romssa ja Finnmárkku fylkkas. Dan olmmošlohku lea sullii 100. Láhpoluobbalis lea Láhpoluobbala kapealla. Láhpoluobbalis lei skuvla, Láhpoluobbala skuvla, muhto dat heaittihuvvui giđđat jagi 2012. [1]

Láhpoluoppal
Lahpoluoppal
Lappojärvi
Fylka Romssa ja Finnmárkku fylka
Gielda Guovdageainnu suohkan
Olmmošlohku sullii 100

GáldutRediger

  1. http://www.avvir.no/vivvo_general/2465.html