Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Juovlamánu 15. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 349. (gárgádusjagi 350.) beaivi. Jagis leat vel 16 beaivve.


Nammabeaivvit rievdat

- sápmelaš kaleandar: Heaibmu
- suopmelaš kaleandar: Heimo
- suomaruottelaš kaleandar: Sverker
- Suoma ortodoksalaš kaleandar: Paavo, Pauli, Teppo, Tapani, Triifon
- dáža kaleandar: Hilda, Hilde

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Juovlamánu 15. beaivvisGeahča maid: Kaleandar - Juovlamánu 14., Juovlamánu 16.