Indoarjalaš gielat

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Indoarjalaš gielat leat bengalgiella, gujaratagiella, hindigiella ja panjabigiella. Dát gielat gullet indoeurohpálaš gielaid indoiránalaš gielaide. Badjel 1 biljovnna olbmo hupmet indoarjalaš gielaid.

KlassifiserenRediger

Indoarjalaš gielat

Geahča maidRediger