Hoaššat leat gáiskešattuid joavku, man dálá áigge ealli šlajat gullet sohkii Equisetum, čerdii Equisetaceae, vuollečerdii Equisetales, luohkái Equisetopsida ja vuolleluohkái Equisetophytina (synonyma Sphenophytina). Hoaššaide gullá 16 šlaja, muhto joavku lea leamaš viidásut ovdahistorjjálaš áiggiin, goas maid fossiilagávnnahusaid mielde ledje eará luohkát ja vuollečearddat.

Šlajat

rievdat

Vuollečeardá Equisetum

 • Equisetum arvense
 • Equisetum bogotense
 • Equisetum diffusum
 • Equisetum fluviatile
 • Equisetum palustrejeaggehoašša
 • Equisetum pratense
 • Equisetum sylvaticumčuotnjárássi
 • Equisetum telmateia

Vuollečeardá Hippochaete

 • Equisetum giganteum
 • Equisetum myriochaetum
 • Equisetum hyemale
 • Equisetum laevigatum
 • Equisetum ramosissimum
 • Equisetum scirpoides
 • Equisetum variegatum

Dovdameahttun vuollečeardá

 • Equisetum rinihuense