Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Guovvamánu 9. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 40. beaivi. Jagis leat vel 325 beaivve (gárgádusjagis 326).


Nammabeaivvit rievdat

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Guovvamánu 9. beaivvis

 

Lauri Kristian Relander


Geahča maid: Kaleandar - Guovvamánu 8., Guovvamánu 10.