Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Guovvamánu 4. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 35. beaivi. Jagis leat vel 330 beaivve (gárgádusjagis 331).


Nammabeaivvit rievdat

  • sámi kaleandar: Mariánne, Mariánná
  • dáža kaleandar: Veronika, Vera
  • ruoŧŧelaš kaleandar: Ansgar, Anselm
  • suopmelaš kaleandar: Armi, Ronja
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: My, Ronja
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Isko, Jyrki, Yrjö, Kirilä, Kiril

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Guovvamánu 4. beaivvis

 

Hugo Chávez


Geahča maid: Kaleandar - Guovvamánu 3., Guovvamánu 5.