Guovvamánu 17.

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Guovvamánu 17. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 48. beaivi. Jagis leat vel 317 beaivve (gárgádusjagis 318).


NammabeaivvitRievdat

DáhpáhusatRievdat

RiegádeamitRievdat

JápmimatRievdat

ÁvvudeamitRievdat

  Čoahkkáigeassu Guovvamánu 17. beaivvis

Málle:Guovvamánu 17.


Geahča maid: Kaleandar - Guovvamánu 16., Guovvamánu 18.