Granvin lea gielda Hordalándda fylkkas. Dan olmmošlohku lea 902[1] ja viidodat lea 213 km². Gieldda hálddahusguovddáš lea Granvin. Granvin rádjegielddat leat .

Granvin kommune
Riika NOR Norga
Fylka Hordalándda fylka
Hálddahusguovddáš Granvin
Viidodat 213 km²
Olmmošlohku 902[1] (1.4.13)
Virggálaš giella Dárogiella
Rádjegielddat Ulvik, Ullensvang, Kvam, Voss


Gáldut rievdat

  1. a á Folkemengde og kvartalsvise befolkningsendringar. Fylke og kommunar: Statistisk Sentralbyrå. Čujuhuvvon 23.10.2013. (dárogillii)