Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Golggotmánu 18. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 291. (gárgádusjagi 292.) beaivi. Jagis leat vel 74 beaivvi.

Nammabeaivvit rievdat

  • sámi kaleandar: Suonjar
  • dáža kaleandar: Kjersti, Kjerstin
  • ruoŧŧelaš kaleandar: Lukas
  • suopmelaš kaleandar: Satu, Säde, Luukas
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: Lukas
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Luukas

Dáhpáhusat rievdat

Riegádeamit rievdat

Jápmimat rievdat

Ávvudeamit rievdat

  Čoahkkáigeassu Golggotmánu 18. beaivvis

 

Thomas Edison laboratoriastis jagis 1901


Geahča maid: Kaleandar - Golggotmánu 17., Golggotmánu 19.