Giepma–Durdnosa guovlogielda

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Giepma–Durdnosa guovlogielda lea okta Suoma guovlogielddain Lappi leanas. Dasa gullá vihtta gieldda ja dan LAU 1 (NUTS 4) -nummir lea 192.

Giepma–Durdnosa guovlogielda

GielddatEdit


Lappi eanangotti guovlogielddat
Davvi-Lappi guovlogielda | Duottar-Lappi guovlogielda | Durtnosleagi guovlogielda | Giepma–Durdnosa guovlogielda | Nuorta-Lappi guovlogielda | Roavvenjárgga guovlogielda