Geavaheaddji:Haakon K/Artikkelmal

Dette er en mal for å skrive grunnleggende geografiartikler på nordsamisk. Merk at det foreløpig bare er en kladd.

Tekst i hakeparenteser (<>) er parametere, og skal byttes ut med passende ord. De ulike mulighetene er lista opp under. +LOK og +GEN er kasusformer, og er også forklart under.


Norsk:

<Stedsnavn> er en <type> i <Administrasjonsenhetsnavn> <administrasjonsenhetstype> i <Land>.

Nordsamisk:

<Stedsnavn> lea <type> <Administrasjonsenhetsnavn+GEN> <administrasjonsenhetstype+LOK> <Land+LOK>.

Variabler:

 • <type> og <administrasjonsenhetstype>
  • by = gávpot
  • hovedstad = oaivegávpot
  • administrasjonssentrum = hálddahusguovddáš
  • kommune = gielda
  • fylke = fylka
  • delstat = oassestáhta
  • provins = provinsa/eanangoddi
  • departement = departemeanta
  • distrikt = guovlu
  • kanton = kanton
  • øy = suolu

Kasusformer:

 • LOK (lokativ)
  • Hvis navnet ender med en vokal, tar det endelsen -s.
  • Hvis navnet ender med en konsonant, tar det endelsen enten -is eller -as.
 • GEN (genitiv)
  • Hvis navnet ender med en vokal, tar det ingen endelse.
  • Hvis navnet ender med en konsonant, tar det endelsen -a.
 • Bøying av de samiske orda:
   • gávpot -> gávpoga (GEN), gávpogis (LOK)
   • oaivegávpot -> oaivegávpoga (GEN), oaivegávpogis (LOK)
   • gielda -> gieldda (GEN), gielddas (LOK)
   • fylka -> fylkka (GEN), fylkkas (LOK)
   • oassestáhta -> oassestáhta (GEN), oassestáhtas (LOK)
   • departemeanta -> departemeantta (GEN), departemeanttas (LOK)
   • guovlu -> guovllu (GEN), guovllus (LOK)
   • suolu -> sullo (GEN), sullos (LOK)

Norsk:

Innbyggertallet er XXXX mennesker.

Nordsamisk:

Dan olmmošlohku lea XXXX ássi.

Norsk:

(og) arealet er XXXX km².

Nordsamisk:

(ja) dan viidodat lea XXXX km².

Andre begreperRediger

 • millioner = miljovnna
 • sirka/omtrent = sullii (su.)
 • Referanser = Gáldut
 • Lenker = Liŋkkat
 • Eksterne lenker = Olggobeal liŋkkat
 • Nettside = Neahttasiiddut
 • Kategori = Kategoriija