Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Badje-Savo lea okta Suoma guovlogielddain Nuorta-Suoma leanas, Davvi-Savo eanangottis. Dasa gullá njeallje gieldda ja dan LAU 1 (NUTS 4) -nummir lea 111.

Badje-Savo guovlogielda

Gielddat Rievdat


Davvi-Savo eanangotti guovlogielddat
Badje-Savo guovlogielda | Davvenuorti-Savo guovlogielda | Kuopio guovlogielda | Sis-Savo guovlogielda | Varkausa guovlogielda