Čoavjehávvi lea oktasaš namahus háviide čoavjjis ja gahpárusas. Lea šliiveassi čoavvjis ja gahpárusas mii billistuvvo

Láđis čoavjehávvi
Čieŋal čoavjehávvi