Wikipedia:Njuolggosihkkun

Njuolggosihkkumii merkejuvvon siiddu dahje fiilla dahjege ruskasiiddu sáhttá ovttatmáno sihkkut Wikipedias. Ruskasiidduid dahjege njuolggosihkkumii merkejuvvon siidduid sihkkun lea oassi Wikipedia sihkkungeavadis.

Iešdáhtos ráhkaduvvon ruskasiiddut dulkejuvvojit vandalisman.

KriteratRediger

Muhtun sihkkunsivaide sáhttá čujuhit oanádusain. Ovdamearkka dihte "N2" čujuha nummirii 2 bajilčállaga Normála sivat vuolde.

Normála sivatRediger

Dán listtu sivat sáhttet leat sivvan vaikko makkár nammagomuvuođas. (* maiddái fiilanammagomuvuođas):

 1. Mearkkašmeahttun sisdoallu. Siiddut maid sisdoallu lea mearkkašmeahttun. Dat lea dábálaš sihkkunsivva šuđđasiidduide.
 2. Teastasiiddut. Teasttaid ii galggaše ráhkadit eará sajiin go sáttokássas ja geavaheaddjesiidduid vuollesiidduin.
 3. * Vandalisma. Dása gullet siiddut maid sisdoallu ii leat duohta dahje vandaliserensirdimiid dihte ráhkaduvvon ođđasitstivremat.
 4. * Sihkkunjienasteami bohtosa mielde. Siiddut, mat leat sihkkunjienasteamis jienastuvvon sihkkumii. Jus dákkár siidu, mii lea vuoittahallan dološ sihkkunjienasteamis álggahuvvo ođđasit, dan lea lohpi sihkkut máhccahanjienasteapmihaga. Dat ii guoskka diehttelas siidun sihkkojuvvon siidduid.
 5. * Reklámat. Siiddut, mat leat ráhkaduvvon beare reklameremii ja maid ođasmahttin neutrála artihkkalin livččii hui váttis.
 6. * Dahkkivuoigatvuođa rihkkun. Sivut, jotka on kopioitu muualta tai joiden sisältö loukkaa tekijänoikeutta.
 7. * Duppalsiidu. Siidu, mas lea kopiija nubbi siiddus. Dan siva sáhttá geavahit maiddái "čuohpa ja liibme"-vugiin sirdojuvvon siidduid oktavuođas.

ArtihkkalatRediger

 1. Ii meroštallama. Hui oanehis siiddut.
 2. Boasttu giella (= not Northern Sámi). Eará go davvisámegilllii čállojuvvon artihkkalat. Davvisámegiel Wikipedia artihkkalat galget čállot davvisámegillii, earágiel artihkkalat galget Wikipediai guoskevaš gillii.
 3. Ii sisdoallu. Siiddut, mat leat gurrejuvvon ja artihkkalat main ii leat láibeteavstta.
 4. Boasttu prošeakta. Siiddut, mat eai leat diehtosátnegirjeartihkkalat
 5. Wikipedia:Diehttelas. Siiddut, maid sisdoallu lea diehttelas (čáhci lea njuoskkas, soahki lea muorra) ja maidda ii leat lasihuvvon doarvái sisdoallu ovtta jándoris {{diehttelas}}-málle lasiheami maŋŋel.

StivrematRediger

 1. Feaillalaš dahje dárbbašmeahttun stivren.

FiillatRediger

 1. Dárbbašmeahttun fiila. Fiillat, mat eai leat geavaheamis ja heajos kopiijat eará fiillain.
 2. Fiila sirdojuvvon Commonsii.

KategoriijatRediger

 1. Guoros kategoriija.
 2. 'Ođđasitnamuhuvvon kategoriija.

GeavaheaddjesiiddutRediger

 1. Ii geavaheaddji. Dušši geavaheaddjedovddaldagaid geavaheaddjesiiddut.
 2. Rihkku Geavaheaddjesiidogeavada. Geavaheaddjesiiddut, mat rihkkut čielgasit geavaheaddjesiidugeavada.
 3. Bissovaččat eston geavaheaddji.
 4. IP-čujuhusa/adreassa geavaheaddjesiidu. IP:ain ii leat lohpi ráhkadit geavaheaddjesiiddu.

MálletRediger

 1. Dárbbašmeahttun. Mállet, mat eai leat ávkkálaččat dahje leat measta seammaláganat dahje seammaláganat.

EaráRediger

Administreren gávdna njuolggosihkkumii merkejuvvon siiddut Njuolggosihkkun-kategoriijas.

FUOM: Go merket siiddu njuolggosihkkumii, de soaitá leat buorre čállit vuođustusa.