Nuorta-Afrihkká

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
██ ON mielde Nuorta-Afrihká guovlu
██ Gaska-Afrihká federašuvdna (ovddeš federašuvdna)
██ Geográfalaččat Nuorta-Afrihkká, sis. maid UN-guovlu ja Nuorta-Afrihká searvvuš

Nuorta-Afrihkká lea guovlu Afrihkás.

Nuorta-Afrihká riikkatEdit