Erohusat erenomáš siiddu «Mobildiff/287179» veršuvnnaid gaskkas

Nordsamisk wp har fleire døme på folk som ikkje kan samisk, men som allikevel har gjort ein god jobb her, og vi har ein del døme på det motsette. Utfordringa til oss ikkje-samiskspråklege er altså å bidra utan å øydeleggje. Så nok ein gong: Velkomen, og lukke til! [[Geavaheaddji:Trondtr|Trondtr]] ([[Geavaheaddjeságastallan:Trondtr|ságastallan]]) 12:10, 10 guovvamánnu 2019 (UTC).
:Interessant! [[Erenoamáš:Rievdadusat/90.149.36.5|90.149.36.5]] 14:27, 10 guovvamánnu 2019 (UTC)
::Her har du ei utfordring: Du kan t.d. klassifisere [https://se.wikipedia.org/wiki/Erenoamáš:Klassifiserekeahtes_siiddut desse sidene], dvs. legge dei inn under allereie eksisterande og relevante kategoriar. T.d. finn du kategorien for [[Bahtaráigi]] (tilfeldig artikkel!!) ved å klikke på iw-lenkja til nynorsk. Der ser du at den tilsvarande nynorske artikkelen er knytt til ein kategori (Anatomi) som (faktisk!) er knytt til ein samisk kategori (Anatomiija). Ergo bør den samiske artikkelen vi starta ut med bli knytt til same kategori. .. og tilsvarande for dei andre ukategoriserte artiklane. Her er [[Siiddut,https://se.wikipedia.org/wiki/Erenoamáš:Interwikihis_siiddut main eai leat giellaliŋkkat|sidene som ikkje har interwikilenkjer]]. Slik WP fungerer no er det nok å legge til ei iw-lenkje, så fiksar Mediawiki lenkjer til dei andre språkversjonane sjölv. Akkurat dette er svært viktig arbeid, fordi iw-lenkjene er det mest nyttige ved heile se wp. Innhaldet er langt frå noko å vere stolt av, men med iw-lenkjer er det mogleg å etablere ein god samisk terminologi, og få meir info om samiske tema på andre språk, eller råd om korleis ein (betre) artikkel om emnet skal formulerast på samisk. Metoden her er å søke på sidene på andre iw-versjonar. Dei fleste sidene her er på lista av ein god grunn: Det finst ikkje artiklar på andre wp-versjonar. Så fingerspitzgefühlen vil dermed finne dei sidene som finst på andre versjonar: Personnamn og ord du kjenner att (t.d. ikkjesamiske stadnamn) er gode kandidatar. [[Erenoamáš:Rievdadusat/129.242.131.140|129.242.131.140]] 12:13, 12 guovvamánnu 2019 (UTC).
Anonym bruker